Vollerslev Gørslev Vandværk

- din lokale leverandør af rent drikkevand.

Tilmeld nyhedsmail Driftstatus

Pga. fortsatte restriktioner er generalforsamlingen, som oprindeligt var planlagt til 11. marts 2021,

blevet rykket til 3. juni. 2021 kl. 19.30 i Gørslev Forsamlingshus.

Bladet til generalforsamlingen hustandsomdeles primo marts - den nye dato er også markeret på kuverten. Bladet kan også findes her på siden under Informationer/generalforsamlinger.

Såfremt datoen igen må rykkes vil dette blive adviseret her på siden og på facebook (i gruppen "Landsbyforeningen Gørslev og omegn").


Velkommen til Vollerslev Gørslev Vandværks nye hjemmeside, hvor der kan findes relevante data om vandværket. Vi bestræber os at holde siderne ajour.

Hjemmesiden erstatter den tidligere hjemmeside vgv1968.dk (som lukkes ned i løbet af 2020). Herefter vil ældre data alene vil kunne indhentes ved at rette henvendelse til bestyrelsen.

Vi arbejder også på muligheden for at:

  • tilmelde sig nyhedsmail med driftinformation ved uregelmæssigheder
  • tilmelde sig generalforsamlingen via elektronisk formular her på hjemmesiden
  • få nyttige tips og informationer om drikkevand


Herover et lille foto af vandværket, der er beliiggende på adressen: Slimmingevej 54B


Vollerslev Gørslev Vandværk blev stiftet 18. april 1968. Vandværket skulle erstatte  to nedslidte vandværker i hhv. Vollerslev og Gørslev og blev derfor bygget lige midt imellem de to byer (placering ved Vollerslev Mose). 

Til at starte med forsynede vandværket Vollerslev og Gørslev by samt Giesegårdvej ud til Porthus, Slimmingevej ud til Juellund og Turøvej ud til Vollerslev Bageri. Efterfølgende er forsyningsområdet udbygget således, at vandværket i dag også forsyner Fløjterup, Rødbylund og Nyvang. 

Vandværket har ca. 35 km ledningsnet og ca. 365 forbrugere. 

Vandværket er løbende blevet renoveret/optimeret og har i dag 2 boringer. Seneste gennemgribende renovering var i 1996, hvor styretavler blev fornyet samtidig med indkøb af nye pumper og fjernelse af en hydrofor. Pumperne er efterfølgende i 2013 erstattet af frekvensstyrede pumper. i 2006 blev de åbne filtre erstattet af sandfiltre. 

For at sikre vandværkets brugere vand er vandværket forbundet med det tidligere Slimminge Vandværk (som nu er lagt ind under Borup Vandværk) og Gummersmarke Vandværk.